УНИВЕРСИТЕТСКИ ЗИМНИ ИГРИ И ЗИМЕН УНИВЕРСИТЕТ '2019
 
ПРАВО И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Изтегли заявките за участие RAR
Изтегли Наредбата PDF
Покана към висшите училища
УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ЗИМНИ ИГРИ И ЗИМЕН УНИВЕРСИТЕТ '2019 ще се проведат в курортен комплекс "Боровец" от 17 до 21 март 2019 г. и се организира от Национално представителство на студентските съвети (НПСС) и Асоциация за университетски спорт „Академик” (АУСА).
УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ЗИМНИ ИГРИ И ЗИМЕН УНИВЕРСИТЕТ '2019 следва да се проведат в академичния дух и в духа на университетското спортно движение, въз основа на които не се допуска дискриминация насочена срещу висше училище или лице на база на расова, религиозна или политическа принадлежност.
Зимен университет е социален проект, целящ да създаде условия за изграждане на активния диалог между студентските общности на висшите училища посредством участието им в обучения, семинари, спортни и културни събития, обединявайки ги да работят заедно за развитието на масовия студентски спорт, образованието и междукултурните ценности.
Основна идея е провеждане на Национални университетски шампионати и излъчването на национални индивидуални шампиони, както и номинирането на призовите Висши училища.
С цел да се даде възможност на студентите, които нямат спортни умения в зимните спортове се организират и провеждат адаптирани спортно състезателни игри и се излъчват индивидуални шампиони и висши училища, като резултатите влияят върху комплексното класиране за УЗИ Боровец 2019.
Чрез проекта, ние, студентите, си поставяме за цел да се популяризира масовият професионален и непрофесионален студентски спорт сред студентите, както и да се привлече по-голям брой активно занимаващи се със спорт, култура и социални дейности в университетите.
Право на участие имат всички делегации от Висшите училища, подали формуляр А1 в срок до 05 март 2019 година и заплатили такса участие в срок до 07 март 2019 година.
Заявки за участие се приемат с надлежно попълнени формуляри А1 и В1 на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  за индивидуалното участие и Студентските съвети и e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  за Университетските спортни клубове.
Преди провеждане на техническата конференция всеки ръководител на делегация трябва да представи в центъра за акредитация и пред делегата на АУС „АКАДЕМИК” и НПСС следните документи за всеки един състезател:
- лична карта;
- студентска книжка или уверение от висшето училище на участниците;
- предсъстезателен медицински преглед (оригинал);
- застраховка злополука при практикуване на спорт (копие);
- планинска застраховка.
Ръководителят на делегацията представя следните документи за всички официални лица в делегацията:
-лична карта;
- списък на официалните лица в делегацията и оригинала на предварително изпратените формуляри А1 и B1;
- оригинал на платежното нареждане за преведената такса участие.
Всяко висше училище трябва да утвърди Ръководител на делегацията, който да представлява висшето училище и състезателите му на церемониите по откриване и закриване, на Генералната техническа конференция, пред АУС „АКАДЕМИК” и НПСС и пред всички останали участници и официални гости на УНИВЕРСИТЕТСКИ ЗИМНИ ИГРИ И ЗИМЕН УНИВЕРСИТЕТ 2019.

Формулярите за участие трябва да бъдат попълнени компютърно и да бъдат изпратени на НПСС за настаняване и на АУС „АКАДЕМИК” за участие в състезанията.
а) Количествена заявка за участие А-1 – подаване на заявката до 5 март 2019 година;
б) Групова заявка за участие B-1 – подаване на заявката до 5 март 2019 година;
в) допускат се промени по заявените състезатели и официални лица по време на акредитацията и Техническата конференция по вид спорт;
г) По време на регистрацията се попълва Декларация за набиране, обработка и съхранение на личните данни на всички участници. Попълването на декларациите става лично. Участниците с индивидуална форма могат да се обръщат за всякакви въпроси към организаторите на тел. 0882 971 013 и 0882 971 008

  • ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Организаторите осигурява хотелско настаняване и трикратно хранене в хотел „Рила” в стая за 1 и 2 лица. Храненето е на блок маса с разнообразие от салати, месни и безмесни ястия. Цената включва ползване на закрит басейн и джакузи, Wi-Fi интернет в лобито на хотела, туристически данък, хотелска застраховка. Хотелът разполага с безплатен открит паркинг при наличие на свободни места при пристигане на туристите.
Всички лица в състава на делегация следва да заплатят такса за настаняване и хранене на НПСС в размер на:
- Студенти – 400 лева на студент за четири (4) нощувки при настаняване в стая за двама - реновирана;
- Студенти – 340 лева на студент за четири (4) нощувки при настаняване в стая за двама - стандартна;
- Настаняване в единична стая 540 лева за четири (4) нощувки;
- Официални лица и др.  в единична стая – 540 лева за четири (4) нощувки.
Всички плащания се извършват от висшите училища по банковата сметка на НПСС в лева, най-късно до 7 март 2019 година.
Организаторите си запазват правото да не вземат под внимание заявките за участие в състезанията на висши училища, които не са заплатили таксите в срок. Делегациите, които не са заплатили в срок, няма да бъдат настанявани.
  • БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ
Получател: Национално представителство на студентските съвети /НПСС/
БАНКА: Инвестбанк АД
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF
Основание: Зимен университет 2019
 
НПСС и АУС договаря с Бороспорт АД преференциални цени за лифт карти и оборудване за тренировки и състезанията. Цените на картите са както следва:
1. Дневна лифт карта - 35,00 лева
2. Лифт карта в дните на състезанията 18,19 и 21.03.2019г. - 10,00 лева за състезатели
 
  • ЛИЧНИ ДАННИ
С цел да се улесни прякото и безпроблемно прилагане на новите правила за защита на данните (GDPR), всички участници в Зимен университет и университетски зимни игри се задължават да декларират пред Националното представителство на студентските съвети следното:
1. Съгласие за заснемане на видео и/или снимков материал по време на провеждането на Зимен университет на НПСС (17-21.03.2019г.), които материали могат да бъдат публикувани на интернет страниците на Националното представителство на студентските съвети (в т.ч. и в социалните медии), както и да бъдат използвани в рекламни и печатни материали на НПСС за популяризиране на дейностите и каузите на организацията.
2. Съгласие НПСС да обработва личните данни, посочени от участниците/ръководителите на делегации, за целите на Зимен университет 2019г. Обработването на личните данни е необходима и се отнася само за изпълнение целите на проекта.
3. Съгласие за получаване на информационни съобщения от Национално представителство на студентските съвети.
Срокът на обработване и съхранение на личните данни е до 5 години, считано от завършване на дейностите по проекта Зимен университет и университетски зимни игри 2019г.
НПСС се задължава да изпрати и публикува електронно образец на декларация за съгласие с гореизложените точки. Декларациите следва да бъдат попълнени собственоръчно от всички участници на Зимен университет и университетски зимни игри 2019г. и да бъдат представени в оригинал по време на настаняването на 17.03.2019г.
*Делегации без попълнени декларации няма да бъдат настанявани!

* Организаторът запазва правото да прави промени по наредбата и програмата на събитието, за което уведомява ръководителите на делегации.
* Участниците следва да спазват добрите нрави и общите условия за престой в хотела. Организаторите имат право да отстранят делегация от участие в проекта в случай, че същата има непристойно поведение, нарушават обществения ред или наредбата за провеждане на събитието.
* Организаторите си запазват правото да отстраняват и не допускат лица до участие в проекта, които нарушават общите условия и норми на поведение.

 

Сайт на проекта: www.winter.npss.bg
FB: www.facebook.com/wu.npss
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Организатор

Студент на годината

Летен университет

Младежка медия

НПСС