УНИВЕРСИТЕТСКИ ЗИМНИ ИГРИ И ЗИМЕН УНИВЕРСИТЕТ '2019
национални зимни студентски игри

- ВИДОВЕ СЪСТЕЗАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ -

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЗИМНИ ИГРИ И ЗИМЕН УНИВЕРСИТЕТ 2019 ще се проведат в период от пет (5) дни и включва следните състезания:

8-ми Национален университетски шампионат
СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ
(мъже и жени)
8-ми Национален университетски шампионат
СКИ БЯГАНЕ
(мъже и жени)
СКИ РАЛИ
(мъже и жени)
8-ми Национален университетски шампионат
СНОУБОРД
(мъже и жени)
ШЕЙНИ
(отборно)
ЩАФЕТА
(отборно)

Състезанията по ски алпийски дисциплини, ски бягане и сноуборд са Национални университетски шампионати за 2019 г. от държавния спортен календар на АУС „АКАДЕМИК” и са включени в програмата на УНИВЕРСИТЕТСКИ ЗИМНИ ИГРИ И ЗИМЕН УНИВЕРСИТЕТ 2019.

Спортно състезание може да бъде отменено от АУС „АКАДЕМИК” в случай, че към крайната дата за подаване на количествени заявки броят на участниците е по-малък от:
- Индивидуални: двадесет (20) (от минимум пет (5) висши училища);
- Отборни: четири (4) отбора от четири (4) висши училища.
 
УНИВЕРСИТЕТСКИ ЗИМНИ ИГРИ И ЗИМЕН УНИВЕРСИТЕТ 2019 в к.к. Боровец ще се проведат от 17 до 21 март 2019 г.
- Само следните студенти могат да участват като състезатели в Университетски Зимни Игри и Зимен Университет Боровец 2019:
- Студенти и докторанти, които се обучават във висшето училище, за което се състезават.
- Студенти и докторанти без ограничение във възрастта.
- Всички редовно записани студенти и докторанти в текущата година придобиват състезателни права от името на съответното ССК/ВУ в деня на записването си и го губят след първата сесия на държавните изпити или дипломна защита.
- Прекъснали студенти и докторанти нямат право да участват в състезания на АУС „АКАДЕМИК” и НПСС.
 
Състезанията от Университетски Зимни Игри и Зимен Университет Боровец 2019 ще се проведат в съответствие с най-новите технически правила на Национална спортна федерация (НСФ), освен ако АУС“АКАДЕМИК“ не реши друго.
Само Ръководителя на Делегацията (РД) или неговия заместник има правото да подава контестация срещу решение на съдиите. Контестацията се подава в писмена форма до Жури д’Апел, в съответствие с правилата на НСФ. Всяка контестация трябва да бъде съпроводена със заплащане на депозит в размер на петдесет (50) лева, който се възстановява, ако протестът е основателен.
 
alt
СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИНационален университетски шампионат

Провежда се в дисциплината ски гигантски слалом – мъже и жени в два манша. В първи манш стартират всички съгласно стартов номер. . В първи манш стартират всички съгласно стартов номер. Втори манш стартират всички финиширали в първи манш, като първите тридесет (30) състезатели стартират в обратен ред. Останалите стартират по реда на класиране от първи манш. Всяко висше училище има правото да заяви шестнадесет (16) състезатели.

Мъже: Индивидуално: осем (8) състезатели. Отборно: тримата (3) състезатели с най-добри времена от двата манша.

Жени: Индивидуално: осем (8) състезатели. Отборно: тримата (3) състезатели с най-добри времена от двата манша.


altСКИ БЯГАНЕ - Национален университетски шампионат

 Ще се проведе в рамките на 2 (два) дни в две дисциплини. Всяко висше училище има правото да заяви дванадесет (12) състезатели.
               Първа дисциплина свободен стил с масов старт. Мъже 5 км. и жени 2 км.
               Втора дисциплина смесена щафета (2 поста х 2км- жени + 2 поста х 5км- мъже).

Мъже: 5 км. Индивидуално: шест (6) състезатели. Отборно: тримата (3) състезатели с най-добри времена.

Жени: 2 км. Индивидуално: шест (6) състезатели. Отборно: трима (3) състезатели с най-добри времена.


altСКИ РАЛИ

Провежда се в дисциплината свободен стил на терен с пресечена местност. Всяко висше училище има правото да заяви дванадесет (12) състезатели.

Мъже: 450 м. Индивидуално: шест (6) състезатели.

Жени: 450 м. Индивидуално: шест (6) състезатели.


altСНОУБОРД - Национален университетски шампионат

Провежда се в дисциплината сноуборд гигантски слалом – мъже и жени в два манша. В първи манш стартират всички съгласно стартов номер. Втори манш стартират всички финиширали в първи манш, като първите тридесет (30) състезатели стартират в обратен ред. Останалите стартират по реда на класиране от първи манш. Всяко висше училище има правото да заяви дванадесет (12) състезатели.

Мъже: Индивидуално: шест (6) състезатели. Отборно: тримата (3) състезатели с най-добри времена от двата манша.

Жени: Индивидуално: шест (6) състезатели. Отборно: трима (3) състезатели с най-добри времена от двата манша.


altШЕЙНИ

Провежда се по трасе 350 м. със слаломни колове. Всеки отбор е съставен от два (2) състезатели независимо от пола. Всяко висше училище има правото да заяви пет (5) отбора.


altЩАФЕТА

Провежда се по трасе 650 м. със слаломни колове и 5 поста. Всеки отбор е съставен от пет (5) състезатели независимо от пола. Всяко висше училище има правото да заяви три (3) отбори. 
- КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ -
 
  • КЛАСИРАНЕ
- Класирането в Университетски Зимни Игри и Зимен Университет Боровец 2019 е индивидуално и комплексно.- Индивидуалното класиране е съобразно с реда на финиширане в даденото състезание. Комплексното класиране се определя по броя на златните, сребърните и бронзовите медали, спечелени от висшите училища от всички дисциплини. Купите за отборно класиране се приравняват на два медала със същото място и се вземат под внимание за комплексното класиране. Получените медали за класиране на отбор в дисциплините шейни и щафета се приравняват на един медал за съответното място и се включват в комплексното класиране.- Класирането в Националните университетски шампионати е индивидуално и отборно. Индивидуалното класиране е съобразно с реда на финиширане в даденото състезание. Отборното класиране се определя от сумата на най-добрите времена, постигнати от състезателите, от които при:

- Ски алпийски дисциплини мъже - три (3)  /  жени - три (3)
- Ски бягане мъже - три (3)   /   жени - три (3)
- Сноуборд мъже - три (3)   /  жени - три (3)

  • НАГРАДИ

- С медал се награждават първите трима (3) състезатели в индивидуалните състезания и първите три (3) отбора при Шейна и Щафета.
- С купи се награждават първите три (3) отбора в отборните състезания за Националните университетски шампионати по ски алпийски дисциплини, ски бягане и сноуборд.
- С купа за Комплексен Шампион на Университетски Зимни Игри и Зимен Университет Боровец 2019 се награждава висшето училище, спечелило най-много златни медали. В случай, че има делегации с равен брой златни медали, купата се присъжда на тази с по-голям брой сребърни медали (или бронзови, в случай и при равен брой сребърни).
- Всички Ръководители на делегации получават плакет.

* Организаторите АУС „АКАДЕМИК” и НПСС запазват правото си да правят промени по наредбата и програмата на събитието, за което ръководителите на делегации ще бъдат уведомени.
* Организаторите си запазват правото да отстраняват и не допускат лица до участие, които нарушават общите условия и норми на поведение.

Организатор

Студент на годината

Летен университет

Младежка медия

НПСС