ПРОГРАМА
УНИВЕРСИТЕТСКИ ЗИМНИ ИГРИ И ЗИМЕН УНИВЕРСИТЕТ '2019
национални зимни студентски игри 
 
Разработва се!

Организатор

Студент на годината

Летен университет

Младежка медия

НПСС